Ορθή επανάληψη – Προκαταβολή αποζημίωσης Περιοδείας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι (Περιοδεία)  το καλοκαίρι του 2019, ότι μπορούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 έως την Τετάρτη 26  Ιουνίου 2019, στο Ταμείο των Οικονομικών Υπηρεσιών (κα Χ. Κυρίτση), προκειμένου να συμπληρώσουν αίτηση χορήγησης ποσού ίσου με το 50% της αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης Ι, προς διευκόλυνση αντιμετώπισης των εξόδων σίτισης.