Αναφορικά με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή Δ/ντών Τομέων της Σχολής για το ακαδ. έτος 2019-2020

Σύμφωνα με τα πρακτικά εκλογής των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων της Σχολής, που μου κατατέθηκαν, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Διευθυντών Τομέων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, η οποία διεξήχθη στις 20-6-2019 για τον Τομέα Μεταλλευτικής και τον Τομέα Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών και 24-6-2019 για τον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, έχουν ως εξής:

Download (PDF, 310KB)