Διαδικασία έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  (ΠΑΣΟ)

Για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής.

          Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης (username & password) που θα παραλάβετε με       e-mail από τη Γραμματεία αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή/δήλωση μαθημάτων στη Σχολή.

Προσοχή στην καταχώρηση της φωτογραφίας, θα πρέπει να είναι τύπου αστυνομικής ταυτότητας, σε ουδέτερο φόντο και να εστιάζει μόνο στο πρόσωπο.

          Αφού εγκριθεί η αίτησή σας από την Γραμματεία, θα παραλαμβάνετε το Δελτίο από το σημείο παράδοσης το οποίο έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας η αίτηση επανεκτύπωσης γίνεται μόνο από τη Γραμματεία με την συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.