Εργαστήρια και διαλέξεις του μαθήματος του 7ου εξαμ. “Τεχνική Γεωλογία Ι”

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Τεχνική Γεωλογία Ι», θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για τις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές θα μοιραστούν στα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

Α` Τμήμα, Τετάρτη 15.00 – 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 101.

Β` Τμήμα, Τετάρτη 15.00- 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 202.

Γ` Τμήμα, Παρασκευή 13.45 – 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 101.

Δ` Τμήμα, Παρασκευή 13.45 – 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 202.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν έως την Τετάρτη 2/10/2019 στην κα Ελένη Γρηγοράκου (γραφείο 1.17) προκειμένου να δηλώσουν το τμήμα της προτίμησής τους. Επισημαίνεται ότι ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι τα 25 άτομα.

Κατά τη συμμετοχή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές απαιτείται να έχουν μαζί τους: μολύβι, γομολάστιχα, χάρακα, μιλιμετρέ χαρτί και υπολογιστή τσέπης.