Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Download (PDF, 63KB)