Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Φυσική Ι” του 1ου εξαμήνου

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 15:00-17:00 στο κτήριο Φυσικής.

Α Τμήμα – Πέμπτη 17/10/19

Β Τμήμα – Πέμπτη 24/10/19

Μετά τη λήξη των εγγραφών θα μπορείτε να βρείτε τις κατανομές των φοιτητών στις ασκήσεις ανά Τμήμα και ημερομηνία στα έγγραφα/Εργαστήριο Φυσικής Ι.

Οι ασκήσεις βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/gr/ergasthriakoi_odhgoi.htm

Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για το εργαστήριο και να έχετε μελετήσει το πείραμα που θα πραγματοποιήσετε.

Επίσης, απαραίτητο στην επεξεργασία όλων των εργασιών σας, θα σας φανεί το “Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων (σφάλματα)” που βρίσκεται http://www.physics.ntua.gr/ergasthria/askhseis_ergasthrion/analysis_parousiash_sfalmata.pdf

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί κάποια άσκηση για όλο το τμήμα ή την ομάδα, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες και θα βγαίνει ανακοίνωση για την ημερομηνία αναπλήρωσης του εργαστηρίου που χάθηκε.

Αν κάποιος φοιτητής μεμονωμένα χάσει μια άσκηση, μπορεί να προσέλθει με το άλλο τμήμα για να την αναπληρώσει.

Διευκρινίσεις σχετικά με το εργαστήριο θα δοθούν από το διδάσκοντα κ. Τσιγαρίδα στο θεωρητικό μάθημα.