Αναπλήρωση μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Μεταλλικές Κατασκευές” του 7ου εξαμήνου

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Μεταλλικές Κατασκευές” του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:15 – 18:30 στην αίθ. 101.