Αναπλήρωση Μαθήματος “Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων” του 9ου εξαμήνου

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων” του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 – 18:30 στην αίθ. 203.