Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00  στην αιθ.102 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες :

  • Πέμπτη 07, 14, 21, και 28 Νοεμβρίου 2019, καθώς επίσης και 
  • Παρασκευή 08, 22 και 29 Νοεμβρίου 2019.