Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φιλοσοφία της Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φιλοσοφία της Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00  στο Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας του κτ. Ε Γενικών Εδρών (γρ.108, 1ος όροφος) στις κάτωθι ημερομηνίες :

  • Πέμπτη 07, 14, 21, και 28 Νοεμβρίου 2019, καθώς επίσης και
  • Παρασκευή 08, 22 και 29 Νοεμβρίου 2019.