Αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Υπόγεια Έργα»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Υπόγεια Έργα» στις 08:45-10:30 στην αιθ.202 του κτ. Μεταλλειολόγων την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019.