Αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Τεχνολογία Επιφανειών»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Τεχνολογία Επιφανειών» στις 09.45-12.30 στην αιθ.202 του κτ. Μεταλλειολόγων, την    Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019.

Καθώς επίσης θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του ανωτέρου μαθήματος στις 08.45-10.30 στην αιθ.204 του κτ. Μεταλλειολόγων, τις κάτωθι ημερομηνίες:

  • Τρίτη 12, 19 και 26 Νοεμβρίου 2019
  • Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019