Αναπλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμ. «Τεχνική Γεωλογία Ι»

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί  αναπλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμ. «Τεχνική Γεωλογία Ι» στις 11.45-13.30 (Θεωρία) & 13.45-16.00 (Εργαστήριο Γ΄ Τμήμα Παρασκευής) στην αιθ.101  και 13.45-16.00 (Εργαστήριο Δ΄ Τμήμα Παρασκευής) στην αιθ.202.