Αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Διαχείριση Έργου»

 Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμ. «Διαχείριση Έργου» στις 13:30-16:00 στην αιθ.201 (PC Lab) του κτ. Μεταλλειολόγων τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.