Αναπλήρωση του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής» την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 16:00-18:00 στην αιθ.201 (PC Lab) του κτ. Μεταλλειολόγων.