Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Φυσική Ι»

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι» στις 15.00-17.00 στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ήδη αναρτημένη αναπλήρωση και για την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στις 17.00 – 19.00 στο αμφιθέατρο 02.