Αλλαγή ώρας αναπλήρωσης του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό»

Η  προγραμματισμένη αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό», τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019  θα πραγματοποιηθεί στις 15:00-17:00 στην αιθ.101 του κτ. Μεταλλειολόγων αμέσως μετά την υποδοχή των Πρωτοετών.

Θα  πραγματοποιηθούν επιπλέον αναπληρώσεις του μαθήματος και στις 02, 09 & 16 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 12:45-14:30 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.