Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00 στo Αμφ.01 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες :

  • Δευτέρα 02, 09 & 16 Δεκεμβρίου 2019

Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες αναπληρώσεις του παραπάνω μαθήματος την Πέμπτη 21, και 28 Νοεμβρίου 2019.