Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 25-11-2019) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
  2. Αντωνίου Ανδρέας
  3. Ευαγγέλου Ειρήνη
  4. Μερατζής Παύλος
  5. Παλαιγεωργίου Εμμανουήλ
  6. Παπαδόπουλος Δημήτριος
  7. Σεφέρου Παρασκευή
  8. Χρυσανθόπουλος Ευθύμιος

 

 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 06-12-2019  Αίτηση Εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)