Αναπλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμ. «Τεχνική Γεωλογία Ι»

Θα πραγματοποιηθεί  αναπλήρωση του μαθήματος του 7ου εξαμ. «Τεχνική Γεωλογία Ι», τη Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, στις 11.45-14.00 (Θεωρία) στην αιθ.101 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Καθώς επίσης αναπλήρωση των  εργαστηριακών τμημάτων της Παρασκευής, στις 14:15-16:00 στις αίθουσες 101 και 203 του κτ. Μεταλλειολόγων.