ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ 9ΟΥ ΕΞΑΜ.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 10/01/2020 στις 10:45-12:30 θα γίνει παρουσίαση από τους κ. Γιάννη Μαθιό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΘΙΟΣ Α. Ε. και κ. Ευθύμιο Καγιάρα, Υπεύθυνο Ανάπτυξης της εταιρείας, στα πλαίσια του Μαθήματος «Πυρίμαχα Υλικά». Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρευρεθούν στην παρουσίαση, γιατί θα θεωρηθεί ως εργαστηριακή άσκηση.

Η προγραμματισμένη διεξαγωγή των εργαστηρίων «Πυρίμαχα Υλικά» και «Διάβρωση στα Πυρίμαχα», θα ακολουθήσει στις 12:30-14:30.  Όσοι φοιτητές από τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 δεν παρακολούθησαν τα εργαστήρια, μπορούν να προσέλθουν και να τα παρακολουθήσουν μαζί με την ΟΜΑΔΑ 3.