Εργαστηριακά μαθήματα “Τεχνικής Γεωλογίας Ι” του 7ου εξαμ.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου ότι η εργαστηριακή άσκηση της Τετάρτης 15/1, θα αφορά την αναγνώριση πετρωμάτων και θα είναι επαναληπτική για όλα τα τμήματα.

Για την διευκόλυνση των φοιτητών τα δείγματα των πετρωμάτων θα είναι διαθέσιμα για μελέτη στον χώρο του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

– Τρίτη 14/1 (12:00 – 14:00)

– Πέμπτη 16/1 (12:00 – 14:00)

Η εξετάσεις των Εργαστηρίων θα διεξαχθούν την Παρασκευή 17/1 στις 14:00-15:00 στο χώρο του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας. Η προσέλευση των φοιτητών είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την συμμετοχή στην εξέταση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση όσων ασκήσεων πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου για βαθμολόγηση.