ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού που ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και της σχετικής οδηγίας της Δ/νσης Σπουδών του Ιδρύματος, η Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών δεν θα δέχεται κοινό από σήμερα 11/03/2020 μέχρι και τη λήξη των μέτρων. Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr