Σχετικά με την έκδοση κάρτας δωρεάν σίτισης

Προς ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού, οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση  κάρτας δωρεάν σίτισης να αποφεύγουν την δια ζώσης επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

Το σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στo email: flesxi@central.ntua.gr  , θα ελέγχονται από την Υπηρεσία και θα αποστέλλεται από αυτή απαντητικό σημείωμα για το εάν είναι δικαιούχοι ή όχι.

Οι δικαιούχοι θα δύνανται να σιτίζονται άμεσα στο εστιατόριο από το οποίο θα παραλαμβάνουν  και τη σχετική εκδοθείσα κάρτα.

Πληροφορίες:

Ε. Φελέκος

τηλ. 210 7722154, 210 7722192

Fax: 210 7721944