ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Αγαπητοί φοιτητές,

Η Σχολή προετοιμάζεται για εξ αποστάσεως διδασκαλία, δεδομένου ότι δεν είναι ορατή σήμερα η άμεση επανέναρξη των μαθημάτων με φυσική παρουσία. Οπωσδήποτε η λύση αυτή δεν είναι ισοδύναμη της φυσικής διδασκαλίας αλλά ως μια λύση ανάγκης μπορεί να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε να γίνει δυνατή η ομαλή ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Οι διδάσκοντες προετοιμάζονται γι αυτό. «Κόμβος» ενημέρωσης και επικοινωνίας για κάθε μάθημα θα είναι το Mycourses, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι φοιτητές της Σχολής. Εκεί θα υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε μάθημα. Για το λόγο αυτό φροντίστε να κάνετε τη σχετική εγγραφή στα μαθήματα που παρακολουθείτε.

Υγεία και δύναμη σε όλες και όλους!

Συναδελφικά,

Δημήτρης Καλιαμπάκος

Κοσμήτορας ΣΜΜΜ