ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του δεκάτου (10ου)  εξαμήνου της Σχολής, ότι όσον αφορά στην ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος της Διπλωματικής Εργασίας είναι από 30/03/2020 έως  27/04/2020.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, τα οποία θα πρέπει ο φοιτητής να τα έχει διδαχθεί και να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με email με τον Διδάσκοντα του μαθήματος της 1ης επιλογής τους προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί εάν υπάρχει θέμα διαθέσιμο για την εκπόνηση της ΔΕ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να το στείλουν με email στη Γραμματεία της Σχολής, στη διεύθυνση: secretary@metal.ntua.gr

 

Download (PDF, 138KB)