20 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι 20, και το ποσό έκαστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι:
– έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε 6 μαθήματα των 3 εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
– δεν λαμβάνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποτροφία του ΕΜΠ, του ΙΚΥ ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/6/2020

Στο συνημμένο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Download (PDF, 1.83MB)