Μη χορήγηση της υποτροφίας “Χ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΜΠ για τη μη χορήγηση της υποτροφίας “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

Download (PDF, 152KB)