ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MYCOURSES

Όλοι οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών θα πρέπει άμεσα να φροντίσουν να γραφτούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΜΠ ΜyCourses σε όλα τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, καθώς όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων σε κάθε μάθημα και το απαραίτητο υλικό θα αναρτώνται στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων στο MyCourses.

Οι φοιτητές που έχουν ήδη γραφτεί θα πρέπει επίσης να ελέγξουν αν το email που έχουν δηλώσει είναι το σωστό, διότι οι ανακοινώσεις θα στέλνονται στα emails που έχουν δηλωθεί.