Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 18-05-2020) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Βασιλάκης Στυλιανός
  2. Γαλώνη Μυρτώ
  3. Ευθυμιάδης Γεώργιος
  4. Εξηνταρίδη Ανδριανή
  5. Καλφούντζου Ελπίδα
  6. Κοσμίδη Δήμητρα
  7. Πολίτη Χρύσα

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 12-06-2020 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr.

Download (DOC, 27KB)