Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου

Για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, καλούνται όλοι οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, να ακολουθήσουν τις κάτωθι οδηγίες, τηρώντας τις αντίστοιχες προθεσμίες:

  1. Oι φοιτητές, όπως έχει επισημανθεί ξανά με την από 21.05.2020 ανακοίνωση της Σχολής, θα πρέπει άμεσα (και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05.06.2020) να φροντίσουν να γραφτούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΜΠ ΜyCourses, σε όλα τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι σημαντική, καθώς όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων σε κάθε μάθημα και το απαραίτητο υλικό θα αναρτώνται στις σελίδες των αντίστοιχων μαθημάτων. Επίσης, οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγξουν αν το email που έχουν δηλώσει είναι το σωστό, διότι οι ανακοινώσεις θα στέλνονται στα emails που έχουν δηλωθεί.
  2. Μέχρι την Παρασκευή 05.06.2020, οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν σε ποια μαθήματα του εαρινού εξαμήνου προτίθενται να εξεταστούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ο απαραίτητος αριθμός αιθουσών ή η διεξαγωγή των εξετάσεων σε βάρδιες, ο προγραμματισμός των προφορικών εξετάσεων κλπ. Η δήλωση πρόθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metal.ntua.gr/?page_id=11651
    Για την είσοδο απαιτείται η χρήση των στοιχείων πρόσβασης που έχετε για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (κωδικοί πρόσβασης).
  3. Οι φοιτητές που είτε αδυνατούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις με φυσική παρουσία είτε έχουν προβλήματα τεχνικής προσβασιμότητας στις εξετάσεις από απόσταση πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metal.ntua.gr/?page_id=11685 μέχρι την Παρασκευή 05.06.2020, ώστε να επιλεγεί από τους διδάσκοντες εναλλακτικός τρόπος εξέτασης.
    Για την είσοδο απαιτείται η χρήση των στοιχείων πρόσβασης που έχετε για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος (κωδικοί πρόσβασης).
  4. Για την καλύτερη οργάνωση των προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων θα δημιουργηθούν χρονικές «Ομάδες εξέτασης» στις σελίδες των αντίστοιχων μαθημάτων στην πλατφόρμα ΜyC Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις «Ομάδες εξέτασης» το αργότερο 4 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.