ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής για την τριετία-2020-2023, που κατατέθηκε απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Κοσμήτορας εκλέγεται ο Καθηγητής κ. Καλιαμπάκος Δημήτριος.

Download (PDF, 290KB)