ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τα πρακτικά εκλογής των 3μελών Εφορευτικών Επιτροπών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων της Σχολής, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Δ/ντών Τομέων της Σχολής, η οποία διεξήχθη στις 16 Ιουλίου 2020 έχουν ως κάτωθι:

Download (PDF, 295KB)