ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μάθημα “Γεωλ. Χαρτογραφήσεις & Τεκτονική Ανάλυση” και θέλουν να εξεταστούν κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω email (constathanassas@metal.ntua.gr) μέχρι τις 31/7/2020.

Ο Διδάσκων

Κ. Αθανασάς