ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΤΟΥΣ 2017-2018

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου χορηγείται η υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2017-2018.

Download (PDF, 157KB)