ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΤΟΥΣ 2016-2017

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου χορηγείται η υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2016-2017.

Download (PDF, 160KB)