ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Oκτωβρίου 2020 έχουν ως εξής:

  • 21.09.20 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών.
  • 28.09.20 Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία.
  • 12.10.20 Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 23.10.20 Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 27.10.20 Κατάθεση βαθμολογίας