ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Λόγω των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να ισχύουν, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης διασποράς του COVid-19, ο ΟΑΣΑ προσπαθώντας να εναρμονιστεί με την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη λήψη μέτρων περιορισμού του συγχρωτισμού και της προστασίας των πολιτών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία αλλά ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των φοιτητών και η διασφάλιση παροχής δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου, προκρίνει, παράλληλα με τους υπάρχοντες τρόπους προσωποποίησης (προσέλευσης ενδιαφερόμενου σε εκδοτήριο), την ανάληψη πρωτοβουλιών προσαρμογής τόσο του τρόπου προσωποποίησης των νέων φοιτητών ΑΕΙ όσο και τη δυνατότητα επέκτασης ισχύος του δικαιώματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 στους κατόχους προσωποποιημένων καρτών με φοιτητικά χαρακτηριστικά.

 

Download (PDF, 162KB)

Download (PDF, 722KB)