ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι εγγραφές των χειμερινών εξαμήνων 3ου, 5ου, 7ου και 9ου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 05.10.2020 έως 23.10.2020

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Να συμβουλευτούν τη δήλωση του 8ου εξαμήνου για τα μαθήματα και την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Εάν η αίτησή σας δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα σημαίνει ότι παραβιάζει κάποιον από τους κανόνες του προγράμματος σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει 8ο και 9ο εξάμηνο να έχετε δηλώσει έξι (6) κατ΄ελάχιστον μαθήματα της κατεύθυνσής σας, και όχι πάνω από τρία (3) μαθήματα από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις. Ο κανόνας των τριών μαθημάτων ισχύει και για τη δεξαμενή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων είτε είναι «Δια ζώσης» είτε «Εξ αποστάσεως» είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα mycourses όπου και θα αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε μάθημα.

Έναρξη μαθημάτων 05 Οκτωβρίου 2020