ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Μ.Τ.Υ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΜΜ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών με απόφαση της από 25/09/2020 Γ.Σ. προκηρύσσει μια (1) Νέα Θέση Υποτροφίας, στον Τομέα ΜΤΥ.

Download (PDF, 362KB)