ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι οι προφορικές εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών, θα γίνουν με φυσική παρουσία κατά το διάστημα από 12 έως 23 Οκτωβρίου 2020 με την εξαίρεση των Διπλωματικών Εργασιών που εξετάζονται από μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές που ανήκουν αντίστοιχα σε ευπαθείς ομάδες. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη ΔΕΠ / φοιτητές, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής, προκειμένου να κανονιστεί ο τρόπος εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας μέχρι την Τρίτη 6/10/20.

Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας με φυσική παρουσία θα είναι τα 30 λεπτά, ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά παρουσίαση θα είναι τα 10 άτομα.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.