ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι”

Δεδομένου ότι ξεκινάει στις 6-10-2020 το μάθημα  «Μεταλλουργία Σιδήρου Ι» του 7ου εξαμ., ζητείται από τους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν  να εισάγουν τα στοιχεία τους στο mycourses έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί η σχετική πρόσκληση για την 1η διάλεξη.

Ο Διδάσκων

Ανθιμος Ξενίδης

Καθ. ΕΜΠ