ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ι”

Λόγω της γενικής συνέλευσης του συλλόγου φοιτητών το μάθημα “ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ι” την Τρίτη 06/10/20 δε θα πραγματοποιηθεί. 

Την Τετάρτη 07/10/20 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά