ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ” ΚΑΙ “ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ι”

Η διδασκαλία του μαθήματος «Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ» του 5ου εξαμήνου θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 12.45-16.00.

Τα Εργαστήρια του μαθήματος «Μεταλλογνωσία Ι» του 5ου εξαμήνου θα διεξάγονται ως εξής:

  • Α΄Τμήμα: Δευτέρα 8.45-10.30
  • Β΄Τμήμα: Τρίτη 15.00-17.00
  • Γ΄Τμήμα: Πέμπτη 12.45-14.30

Η θεωρία του μαθήματος θα διεξάγεται κανονικά κάθε Τρίτη 8.45-11.30 σύμφωνα με το ήδη αναρτημένο πρόγραμμα.