ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ε.Μ.Π., με την απόφαση 23/2020 στις 30/09/2020 αποφάσισε την κατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (https://www.ntua.gr/el/news/announcements/item/1709-protokollo-diaxeirisis-peristatikon-covid-19).

Για την Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Τοπικοί Υπεύθυνοι Τομέων για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ορίζονται οι Διευθυντές των τριών Τομέων της Σχολής, δηλαδή ο Αν. Καθηγητής Κ. Λουπασάκης, ο Αν. Καθηγητής Θ. Μιχαλακόπουλος και ο Καθηγητής Α. Ξενίδης. Σε επίπεδο Σχολής, Τοπικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Αναπληρωτής Κοσμήτορα Καθ. Κ. Τσακαλάκης.

Ως χώρος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 ορίζεται ο χώρος του Ιατρείου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Συμπληρωματικά στα πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας που εφαρμόζονται, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Για τα μαθήματα που γίνονται με φυσική παρουσία ισχύουν τα εξής: Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας. Οι φοιτητές κάθονται στις ειδικά αριθμημένες θέσεις της αίθουσας. Σε κάθε μάθημα με φυσική παρουσία συμπληρώνεται από τους παρόντες το έντυπο του υγειονομικού πρωτοκόλλου ιχνηλάτησης, το οποίο διατηρείται για 14 ημέρες από τον διδάσκοντα και στη συνέχεια, αν δεν αναφερθεί ύποπτο περιστατικό, καταστρέφεται.
  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους της Σχολής ενώ σε ανοικτούς όταν υπάρχει συγχρωτισμός περισσότερων των εννέα (9) ατόμων.
  • Η εξέταση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, με όριο συμμετεχόντων τα 10 άτομα, εκτός αν συντρέχουν λόγοι οπότε πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Οι παραπάνω οδηγίες θα τοιχοκολληθούν στις εισόδους των αιθουσών διδασκαλίας.