ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι”

Η έναρξη των Εργαστηρίων του μαθήματος του 5ου εξαμ. “Μεταλλογνωσία Ι” θα γίνει την Δευτέρα  19/10/2020, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα εργαστηριακών  Ασκήσεων και την κατανομή των σπουδαστών σε Ομάδες.

Τα φυλλάδια των Εργαστηριακών Ασκήσεων βρίσκονται αναρτημένα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/97g4vgq1cgx6zqo/_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%99.pdf?dl=0

Download (DOCX, 24KB)

Download (XLSX, 17KB)