ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ” ΕΤΟΥΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβουλίου αποφάσισε να χορηγηθεί η Υποτροφία “Ελ. Τσαντίλη” για το έτος  2019 στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών με Α.Μ. 08118010.

ΤΣΑΝΤΙΛΗ