Διαδικτυακή Εκδήλωση TrainESEE project

 

Το TrainESEE project, χρηματοδοτούμενο από το EIT RawMaterials, στο οποίο συμμετέχει η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ,  διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση στις 23 Νοεμβρίου 2020 στις 11:00, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου του έργου. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στις επί μέρους δραστηριότητες του έργου αλλά και η περαιτέρω εφαρμογή των αποτελεσμάτων του.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές αλλά και Υποψήφιους Διδάκτορες), ως κρίσιμους εταίρους στην πορεία προς την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εγγραφείτε στην εκδήλωση εδώ

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο

Στους στόχους του TrainESEE περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Η ανάπτυξη 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Teaching methodology, Project development and management, Innovation and entrepreneurial skills και Science to Business competences) για την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων των μελών της Ακαδημαϊκής κοινοτήτων των Ορυκτών Πρώτων Υλών των Πανεπιστημίων των RIS χωρών της Ανατολικής και Νότιο Ανατολικής Ευρώπης (RIS ESEE).
  • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ RIS ESEE και non-RIS Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων με στόχο την ανάπτυξη, εκπαίδευση και δημιουργική συνεργασία της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας στην περιοχή της Ανατολικής και Νότιο Ανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για το TrainESEE v2 είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Έργου.