ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 7ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟ”

Οσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Μαθήματος Α.Υ.Δ. 7ου εξαμήνου στις καταστάσεις της Γραμματείας της Σχολής ΜΜΜ,

  • δεν είχαν εγγραφεί ποτέ εντός της πλατφόρμας Mycourses στο μάθημα ΑΥΔ, ή
  • δεν επανεγγράφησαν μετά τις 29/10/2020 (ημερομηνία τεχνικής αναβάθμισης κατά την οποία διεγράφησαν όλα τα δεδομένα)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ,

είτε να ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ για πρώτη φορά, είτε να ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στην πλατφόρμα του μαθήματος εντός MYCOURSES, εφόσον δεν το έχουν κάνει μετά τις 29/10/2020 και μέχρι σήμερα.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών Α.Υ.Δ. του 7ου εξ. είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προκειμένου οι φοιτητές να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες του μαθήματος εφόσον αυτό διενεργείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω Mycourses.

(Οσοι φοιτητές έχουν επανεγγραφεί μετά τις 29/10/2020 να αγνοήσουν την παρούσα ανακοίνωση)

Οι διδάσκοντες