ΕΠΙΛΟΓΗ Υ.Δ. ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 09-11-2020) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Θεοδωρίδης Ευκλείδης, Καραγιάννη Μαρία, Λουκαδάκης Βασίλειος, Μιλκίδου Αθανασία, Οικονόμου Κων/νος, Παππά Δήμητρα, Στρογγύλη Δήμητρα, Χασκής Σπυρίδων, Ismail Ismail

 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 25-11-2020 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr      

Download (PDF, 294KB)

Download (DOC, 27KB)